Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Systemiskt tänkande (kunskapsområdet), systemiska samtal och systemiskt möte (metodiken)

Koncepetet innehåller fördjupat lärande via berättelser och systemiska samtal/möten där den faktiska förändringen blir synlig och visar på den betydelse de enskilda individernas beteende är i skeendet.

Systemiskt möte leds av erfaren samtalsledare.

Samtalsledarutbildning ingår, där träning sker under två dagar med mellanliggande träning. Exempel på frågeställningar:

  • Hur genomför man ett effektivt systemiskt möte?
  • Hur fungerar en grupp?
  • Hur blir man en bättre lyssnare?
     

Mer information:

Om systemiskt tänkande och systemiskt möte  (Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Skåne)

Länk till film Det systemiska mötet.

 

Litteratur:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Utvecklingscentrum/Forbattringsarbete2/Metodik-och-angreppssatt/Systemiskt-tankande/Inspiration/

 

Aktivitet:

Telefonmöten - anordnas under våren, se fliken Telefonmöten.

Bildspel som visas vid mötet: Systemförståelse (ppt) (obs ej nuvarande adress i bilderna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Ingrid Ainalem, 
Ingrid.Ainalem@skane.se

Uppdaterad: 2015-09-02
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion