Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

25. Teach back

Detta handlar om patientmedverkan och går till så här:

Patienten återberättar vad som han/hon uppfattat av vad som sagts som viktigt vad gäller genomförd behandling och framtida behandling.

Metoden säkrar att patienten förstår händelseförloppet. Metodiken ökar det vi brukar kalla patientsäkerhet.

  • Teach back bygger på inlärningsmetodik som i sin tur anses säkra verkliga beteendeförändringar.
  • Det ökar således även förståelsen om hur man ska utforma behandlingen hemma.
     

Mer information:

Om Teach back som metod (en beskrivning)

Aktivitet:

Telefon-/webbmöte - introduktionsutbildning: Instruktioner till mötet (Word)
Powerpoint till mötet: Telefonmötet (ppt, nytt fönster)

Bra länkar:

Introduktionsfilm om teach back-metoden:

Videofilm om Teach Back, producerad i Västerbotten:

Om du inte får igång filmen här ovan, försök med denna länk istället:

En svensk video om Teach back!

 

Dokumentation från möte om Teach back:

Teach back-metoden: Bildspel, ppt och Instruktion inför mötet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

  • Ola Knutsson, Memeologen
    ola.knutsson@vll.se
  • Anders Edström,
Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion