Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

26. Utbildning i förbättringskunskap

Förbättringsmodellen, källa: Deming, Tom NolanFörståelsen för förändrings- processen är avgörande för att bli framgångsrik när vi ska ändra och förbättra nuvarande system.
Det kräver

  • ett aktivt deltagande från ledare och medarbetare
  • idéer om det som måste förändras.
  • en systematik och uthållighet

Ett av flera verktyg är förbättringsmodellen med de tre frågorna och PGSA-cirkeln. Den hjälper oss

  • att ta fram idéer för vad vi ska förändra
  • att vi måste ha mått och mäta för att få veta om förändringar vi testar verkligen ger en förbättring
  • att vi ska testa i liten skala efter en viss systematik, så att vi kan vara säkra på att testad förändring medför en förbättring när vi är säkra på att genomföra/permanenta den.

Under fliken Systematiskt förbättringsarbete finns mer om förbättringskunskap och vad detta handlar om. Mer information finns också på utvecklingsnodernas webbplatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Anders Edström,

Susanne Lundblad, Qulturum

Maria Johansson, Qulturum

Mer information

Se webbplatser för

 

Bra länkar

Finns under fliken Litteratur, video

 

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion