Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Kommunal verksamhet - goda exempel

Att skapa lugnare miljö på äldreboende och nya rutiner för att signera SOL

Bra utvecklingsarbete i Örkelljunga med entusiastiska medarbetare.

Via arbetet med BPSD har Södergårdens Äldreboende med fem särskilda boendeavdelningar och tre demensboenden skapat en lugnare miljö. Bland annat har ljudnivån på enheterna sänkts.

Arbetet startade hösten 2013 och ganska snabbt märkte anhöriga en förändring till det positiva. Tv, diskmaskin, cd och mobiltelefoner stör mer än man tror.

Parallellt har enheten skapat rutiner för att signera SOL–insatsen som bestäms i bemötandeplanen. En BPSD-pärm med bemötandeplanen och sol-signeringslista har tagits fram.

BPSD står för Svenskt register för Beteendemässiga och psykiska Symptom vid Demens.

Vill du veta mer om arbetet på Södergården, kontakta enhetschef Jimmy Larsson

 

Nya rutiner för teamarbete och ökat ansvar för kontaktpersoner

Boendeenheten på Fleminggatan i Gävle har minskat apatin hos de boende genom att jobba med BPSD.

Enhetens utmaning var:
-  att man inte jobbade aktivit i team
- att vårdåtgärder som beslutats inte genomfördes

Med nya rutiner för teamarbete,  ökat ansvar för kontaktpersonen och tydlighet om beslutade åtgärder lyckades man förändra och förbättra arbetet samt minska apatin hos de boende.

Även anslagstavlor, där resultat visas, en handbok och bättre blanketter har gett resultat.

Vill du veta mer, kontakta verksamhetschef, Linda Schledermann,

 

Trygg hemgång - Eslöv

Eslövs kommun har ett nytt arbetssätt vid hemgång från sjukhus, som kallas Trygg Hemgång. Syftet med det nya arbetssättet är att skapa trygghet och möjlighet för den enskilde att leva sitt liv så självständigt som möjligt.

Arbetssättet startar med en vårdplanering på sjukhuset där vårdplaneraren beviljar insatser enligt socialtjänstlagen. Utifrån behov bedömer vårdplaneraren vilka yrkesgrupper som ska möta upp vid hemgången. Vid hemkomsten möter en speciell undersköterska från gruppen Trygg Hemgång och de professioner som det finns behov av.

De som omfattas av Trygg Hemgång blir, när de kommer hem, automatiskt beviljade hemsjukvård de första tre veckorna efter hemkomsten. Detta innebär dock inte att distriktssköterskan med automatik möter upp, utan enbart när medicinska insatser är planerade.

Hittills visar resultaten, att 91 % av dem som kommer hem via "Trygg hemgång" till ordinärt boende upplevt både trygghet och delaktighet genom mötet med distriktssköterskan. Dessutom hade 100 % fått besök av distriktssköterskan inom fyra vardagar och i 100 % av fallen fanns det dokumentation  i journalen om läget vid hemkomsten.

Kontaktpersoner för mer information: Magdalena Andersson FoU-ledare/MAS  och Anna Netterheim .

 

 

Innehåll denna sida

Arbete med BPSD

  • lugnare ljudnivå på äldreboende
  • skapade rutiner för att signera SOL

Nya rutiner för teamarbete och ökat ansvar för kontaktpersoner

  • Ökat teamarbete

Trygg hemgång

  • Trygg hemgång från sjukhus

Skrolla nedåt!

Uppdaterad: 2014-06-02
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion