Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Goda exempel - Resultat

Demenskvalitetsutveckling i Osby kommun 2013 - 2014. Enheter: Soldalen och Lindhem.

 • En undersökning utifrån den checklista som bland annat Svenskt Demens Centrum har varit med och tagit fram, Checklista demens| Särskilt boende - detta är ett stöd för teamet som arbetar på ett särskilt boende. Den bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och är uppdelad i tio områden. Varje område innehåller frågor om den enskilde personen och utgår från de riktlinjer som Socialstyrelsen ger högst prioritet.
 • Under 2013 och 2014 gjordes uppföljning av hur verksamheterna följer de Nationella riktlinjerna inom vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Undersökningen har gjorts på Osbys båda gruppboende för personer med demenssjukdom (totalt ca 45-50 personer).
 • Under 2013 gjordes undersökningen manuellt på papper enligt checklistan men under 2014 (Demenskvalitetsutveckling 2014 (Word)  las checklistan i ett enkätverktyg för snabbare och enklare uppföljning av resultatet.

 • I excelldokumentet (Dolkument 3, Excel) kan man se förändringar mellan 2013 och 2014.

  På Lindhem har undersökaren varit en silviasyster och på Soldalen en sjuksköterska. Undersökning har gjorts tillsammans med kontaktperson och leg.personal.

  Då brister i följsamheten upptäcks skrivs detta in i planerade åtgärder för det aktuella området och för varje enskild person. Denna planering ligger som underlag för justeringar i till exempel genomförandeplan/vårdplan.

  Kontakt: Johnny Kvarnhammar
  MAS Osby kommun
  johnny.kvarnhammar@osby.se

Kontakt

Johnny Kvarnhammar
MAS Osby kommun
johnny.kvarnhammar@osby.se

Uppdaterad: 2015-06-01
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion