Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

Länsöverenskommelse - psykiatri

Kommunerna i länet och Region Jönköpings län är eniga om att god vård och omsorg för personer med psykisk funktionsnedsättning förutsätter ett nära samarbete. Därför har en gemensam överenskommelse har antagits, där huvudmännens ansvarsområde beskrivs. Överenskommelsen är ett ramverk och ska användas som utgångspunkt för lokala överenskommelser mellan huvudmännen.

Vi är överens om att insatserna ska grunda sig på och tillvarata brukarens erfarenheter, den professionella beprövad kunskap och forskning. Insatserna ska utgå från den enskildes behov.

Överenskommelsen har sin utgångspunkt i gällande lagstiftning (8a § HSL, 5 kap 8a § SoL) samt i styrdokument för varje organisation.

Länsöverenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning, oktober 2015 (pdf, nytt fönster)

Kontakter

Mattias Vejklint
Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

076-783 78 12

Signe Axelsson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
signe.axelsson@rjl.se
010-242 42 04

Uppdaterad: 2017-05-22
Signe Axelsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik