Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

Statliga stimulansmedel psykisk hälsa

En statlig satsning pågår för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa.

Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målet är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

I en nationell handlingsplan lyfts ett antal strategiska och prioriterade områden som utgör grunden för regeringens satsning.

Kontakter

Mattias Vejklint
Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

076-783 78 12

Signe Axelsson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
signe.axelsson@rjl.se
010-242 42 04

Uppdaterad: 2017-11-07
Signe Axelsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik