Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

30. Förstå kunden - Servicecykeln

Syfte

Syftet är att lära sig se organisationens processer ur kundens synvinkel och utvärdera hur ”sanningens ögonblick”, kundmötet, påverkar kun­dernas bild av organisationen.

Genom en analys med hjälp av servicecykeln kan man bättre förstå vilket värde kunden efterfrågar.

 Instruktion

Gör en servicecykel. Rita upp den på blädderblock.

 • Intervjuad väljer ut en upplevd händelse, t.ex som anhörig till äldre i behov av hemtjänst, med­borgare som ansöker om bygglov, som patient.
 • Intervjuare ställer nyfikna, undersökande frågor om upplevelserna

Servicecykeln - ett exempel

 1. Identifiera sanningens ögonblick, dvs. de händelser som varit avgörande för upplevelsen av servicen/ tjänsten.
 2. Reflektera kring de olika händelserna: frågor/områden att beakta
 3. Upplev stegen i kundens ögon
 4. Gradera på valfritt sätt vilka steg som varit mest avgörande för hur hela tjänsten upplevts (betydelse)

Instruktion och arbetsblad för analysen 

 

Kontaktpersoner

 • Ulla Fridh


  Therese Kjellin

 • Båda finns på Avdelning för ständiga förbättringar,
  Hälso- och sjukvårdsenheten,
  Landstinget Dalarna.

   

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion