Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Forskning innebandy

Bakgrund
Innebandy är den dominerande orsaken till ögonskador från idrott i vårt län. Nästan varje vecka söker någon våra tre ögonmottagningar efter en sådan skada. Oftast är skadorna lindriga. Bestående synnedsättning är ovanligt men förekommer. Ögonskydd för innebandy finns tillgängligt men man vet inte i hur stor utsträckning de används. Inom organiserat spel rekommenderas skyddsglasanvändning för lägre åldrar.

Fördelning idrottsskador

Syfte
Studiens syfte är att undersöka allvarlighetsgraden av ögonskador från innebandy i Jönköpings län de senaste fem åren. Studien skall också analysera under vilka former skadorna skett och undersöka den aktuella användningen av skyddsglas. Resultatet kan användas för att skapa faktabaserade rekommendationer om skyddsglasanvändning.

Metod
Insamling av journaluppgifter för ögonskador i Jönköpings läns landsting från 2008 till 2012. Sportskador skall sedan behandlas statistiskt. Till patienter som erhållit en ögonskada från innebandy skall en enkät sändas med frågor om under vilka former skadan skedde.

Resultat
Studiens resultat kommer presenteras på denna sida under våren 2015.

Kontakt

Tomas Bro, St-läkare Ögonmottagningen Eksjö

Uppdaterad: 2017-01-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion