Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nationella riktlinjer (NR), sydöstra sjukvårdsregionen

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Mer information:

Pågående arbete med Nationella riktlinjer (NR)

NR ämnesområde
Adm.ansvarig

 

Preliminär-alternativt slutversion
förväntas klar

NR:s koppling till
befintliga RMPG eller andra
nationella grupper

Datum - Regionalt seminarium beräknas genomföras

 

Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Adm. ansvarig
Susanne Yngvesson, utredare, Region Jönköpings län

Deltagare/sakkunnig
RMPG HS
Jesper Ekberg ansvarig remissvar

Deltagare/sakkunnig

  • Hans Lingfors
    distriktsläkare Futurum, Jönköping
Remissvar inskickat 9 feb 2018
Remissvar

Slutversion prel. sommaren 2018

RMPG Hälsofrämjande strategier

 

-Workshop Stockholm i oktober 2017
-Nationellt seminarium 16 januari 2018 där Socialstyrelsen medverkar
-Sista svarsdagen 9 feb 2018

Extra presidium SVN 5 feb 2018

Schizofreni

Adm. ansvarig
Leni Lagerqvist, sjukvårdsstrateg
Landstinget Kalmar

Deltagare/sakkunnig
Zornitsa Dimitrova RÖ
Ulf Rogberg RJL
Sofia Velinder LKL

Remissvar inskickat 12 januari 2018
Konsekvensbeskrivning daterat 180110
Publicering slutversion sommar 2018

RMPG Psykiatri

28 november 2017 regionalt seminarie

Kommunerna region Jönköpins län GAP 171128

GAP-analys Nässjö Kalmar läns kommunerna 171128

NR schiz regionalt seminarie 171128

Endometrios

Adm. ansvarig
Eva Hellman, hälso- och sjukvårdsstrateg
Region Östergötland

Deltagare/sakkunnig
Lollo Makdessi

Remissvar inskickat 15 maj 2018
Remissvar

RMPG Kvinnosjukvård

 

Workshop 23 januari i Stockholm
Regionalt seminarie via video 20 april 2018

Epilepsi

Adm. ansvarig
Leni Lagerqvist, sjukvårdsstrateg
Landstinget Kalmar

Deltagare/sakkunnig
Patrick Vigren (vuxna) Helene Sundelin (barn)

Remissvar inskickat 15 maj 2018
Remissvar

RMPG neurosjukdomar

RMPG Barn mfl

Workshop 23 januari i Stockholm
Regionalt seminarie via video 19 april 2018

Psoriasis

Adm. ansvarig
Marie Gustafsson, utredare
Region Jönköping

Deltagare/sakkunnig
Birgitta Stymne

Remissvar inskickat 15 maj 2018
Remissvar
Verksamhetsansvarig hud Workshop 23 januari i Stockholm
Regionalt seminarie via video 18 april 2018

Rörelseorganens sjukdomar

Adm. ansvarig
Östergötland

Nominera deltagare till SoS prioriteringsgrupp 16/2 2018

Remissversion sommaren 2019

Slutlig version december 2019

RMPG Ortopedi

RMPG Rehab och smärta

RMPG PV

Komplettera  med Reumatologi och Osteoporos

 

Ansvariga för samordning

Region Jönköpings län
Susanne Yngvesson

Landstinget i Kalmar län
Leni Lagerqvist

Region Östergötland
Annica Öhrn

Uppdaterad: 2018-09-19
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion