Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Mer information kring Nationella riktlinjer (NR)

Se mer information Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen

Här kan du hitta med detaljerad information om fastställda Nationella riktlinjer samt hur lång arbetet har kommit med pågående vårdriktlinjearbete.

Vad är Nationella riktlinjer?, beställ eller ladda ned folder.  

Vid nya nationell riktlinjer sker detta arbete i generell rutin både vad gäller att författa nya riktlinjer men också beredningsarbetet inför ett fastställande.

Beredninsgprocess beskriv i detta bildspel med exempel från uppstart av NR kolorektal-, bröst- och prostatcancer.

Matris från föregående sida anger översiktligt tidsplan för flödet och arbetsgången i de pågående nationella riktlinjerna. 

Utvärdring av regionalt seminarie Maj 2013, vid förslag till Nationell riktlinjer för kolorektal-, bröst-, prostatcancer. Se resultat från Sydöstra sjukvårdsregionen Enkät reg sem cancer juni 2013, sydöstra regionens

Mer information

Åter till webbsidan Nationella riktlinjer (NR), sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdaterad: 2015-10-27
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare