Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Historik, Nationella riktlinjer  (NR)

 

Genomförda arbeten - Nationella riktlinjer (NR)

NR  ämnesområde

Senaste   version

 

NR:s koppling till befintliga RMPG eller andra  nationella grupper

Genomförda remissvar och GAP/analys

Astma KOL

 

 

Hjärtsjukvård

   

MS Parkinson

Preliminär version
februari 2016
Kunskapsseminarium om nationella riktlinjer vid MS och Parkinson i samarbete med socialstyrelsen, Hotell Högland i Nässjö, 2016-03-14

Demens

Adm. ansvarig
Charlotte Lindqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Östergötland/sekr rmpg primärvård
Charlotte.Lindqvist
@regionostergotland.se

Jönköping

Deltagare/sakkunnig
Erik Stomrud, ST-läkare, Emmaboda Hälsocentral


Senaste version publicerad 2017-12-31

- Följsamhet till nuvarande riktlinje kartläggs under våren 2017
- Länsvisa seminarier våren 2018 där Socialstyrelsen medverkar

Depression
och ångest

Adm. ansvarig
Natalie Bertling, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Östergotland/sekr rmpg psykiatri
Natalie.bertling
@regionostergotland.se

Östergötland

Deltagare/sakkunnig

 • Malin Bäck,
  socionom, psykoterapeut
  Värnamo sjukhus
 • Bjarne Nilsson-Olinder
  överläkare
  Lasarettet i Motala

Senate version publicerad 2017-12-13

 

- Regionala seminarier våren 2018 där Socialstyrelsen medverkar

Strokesjukvård

Adm. ansvarig
Christoffer Martinelle, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Östergötland
Christoffer.martinelle@
regionostergotland.se

Östergötland
PÅGÅR - Revidering

Deltagare/sakkunnig

 • Andreas Hurve
  spec. läk medicin
  Kalmar
 • Margarita Callander
  överläkare US
  Linköping
 • Patrick Vigren
  specialistläkare neurokirurgi US Linköping

Preliminär version
Socialstyrelsen

Slutversion publicerad feb. 2018
Socialstyrelsen

- Workshop Stockholm i mars 2017
- Sjukvårdsregionalt seminarier 13 sept 2017 där Socialstyrelsen medverkar
- Sista svardagen 30 sep 2017

Målnivåer

Remisssvar 27/2 2018

Uppdaterad: 2018-06-07
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare