Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Föräldraträffar i Jönköpings län

Kvinnohälsovården erbjuder blivande föräldrar att delta i  föräldraträffar som en förberedelse för förlossningen och föräldraskapet. Gruppen leds oftast av en barnmorska.

Vanliga ämnen på träffarna är avslappning och andning, förlossningen, smärtlindring och amning. I föräldraträffarna diskuteras hur livet förändras när man får barn, och hur man genom att våga lita till sin egen förmåga kan känna sig trygg under förlossningen och den första tiden med det nyfödda barnet.

Gruppens storlek och antal träffar varierar. På en del mottagningar träffas man regelbundet under hela graviditeten, andra kanske bara någon enstaka gång. En del mottagningar erbjuder även föreläsningar om förlossning, smärtlindring och amning.

Föräldraförsäkringen ger båda föräldrarna rätt till betald ledighet för att delta i föräldraträffar.


 

Uppdaterad: 2018-01-10
Maria Ingebrigtsen, Kvinnohälsovården Jönköping, Kirurgisk vård