Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Föräldraträffar för dig som tillhör familjecentralen Gränna

Du kommer få en inbjudan skickad hem, denna gäller också som anmälan.

Återbud

  • Kontakta mottagningen så snart som möjligt för att avboka, men senast en hel vardag (24 timmar) före träffen. Detta gäller endast träffarna på kvinnohälsovården och familjecentralen, förhinder att delta vid träffarna i Aulan behöver ej meddelas. Du kan avboka via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ring kvinnohälsovården 010-24 21 900.
  • Om man uteblir från föräldraträff eller avbokar eller ändrar tiden för sent får man en faktura. Det gäller även bokade besök som normalt är avgiftsfria och om man har frikort.
Uppdaterad: 2018-09-18
Kristin Bäckhalla, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård