Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

casca

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2015-06-18

Reviderad: 2015-06-26

Giltigt till och med: 2015-06-18

Fastställt av: wqxdqw

Ansvarig grupp: Nefrologi

Granskat av grupp:

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-06-03
Sven-Åke Svensson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion