Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Föräldraträffar i Jönköpingsområdet

Familjecentralerna erbjuder blivande föräldrar att delta i  föräldraträffar som en förberedelse för förlossningen och föräldraskapet. Gruppen kan ledas av en barnmorska, BVC-sjukskötersak, kurator eller förskollärare

Vanliga ämnen på träffarna är avslappning och andning, förlossningen, smärtlindring och amning. I föräldraträffarna diskuteras hur livet förändras när man får barn, och hur man genom att våga lita till sin egen förmåga kan känna sig trygg under förlossningen och den första tiden med det nyfödda barnet.

Gruppens storlek och antal träffar varierar. På en del familjecentraler träffas man regelbundet under hela graviditeten, andra kanske bara någon enstaka gång. En del familjecentraler erbjuder också träffar när barnet är fött

I Jönköpingsområdet kan man gå på öppna föreläsningar om förlossning, amning och första tiden med barnet.

Träffar med särskild inriktning finns också för unga, för dig som vill lära dig andning och avslappning inför förlossningen samt för dig som väntar tvillingar

Föräldraförsäkringen ger båda föräldrarna rätt till betald ledighet för att delta i föräldraträffar.


 

Uppdaterad: 2018-11-01
Maria Ingebrigtsen, Kvinnohälsovården Jönköping, Kirurgisk vård