Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regional upphandlingsgrupp - medicintekniska produkter och medicinska implantat

Gruppen arbetar utifrån Regionsjukvårdsledningen. Uppdraget är att samordna regionala upphandlingar för Sydöstra sjukvårdsregionen, bland annat med inriktning på kliniskt kunskapsstöd specialiserad till högspecialiserad vård.

Uppdraget kan läsas här: RSL 16

Regional läkemedelsupphandling

Kallelse 2017
 

Regional upphandling implantat och förbrukningsmaterial

Kallelse 2017
 

Mötesanteckningar
 

Beskrivning av Sydöstra sjukvårdsregionens läkemedelsupphandlingsgrupp (SLUG)

SLUG (pdf, nytt fönster)

 

Publika dokument - Projektplatsen

Projektplats, publika dokument (nytt fönster)

  • Action log (excel)

Logga in

Deltagare

Samordningsansvarig: Landstinget i Kalmar län

Styrgrupp

Region Jönköpings län
Carina Mattsson, inköpschef

Landstinget i Kalmar län
Jesper Zetterström, upphandlingschef

Region Östergötland
Susanna Roback, upphandlingschef

Arbetsgrupp

Region Jönköpings län
Thomas Axelsson
Jenny Mak
Landstinget i Kalmar län
Anna Ersson
Region Östergötland
Marie Andersson

Planerade möten 2017

Uppdaterad: 2017-05-23
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion