Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Håll koll på dina läkemedel

Hösten 2010 startade ett arbete, på initiativ av läkemedelskommittén i Region Jönköpings län, där syftet är att sätta fokus på uppdaterade läkemedelslistor och läkemedelsavstämningar. 
Arbetet är en del av "Säker vård alla gånger" och budskapet internt är att "Förebygga läkemedelsfel vid vårdens övergångar".

Arbetet vänder sig även till patienter och anhöriga, med budskapet "Håll koll på dina läkemedel". Uppmaningen är att man alltid ska få en uppdaterad läkemedelslista och alltid ta med sig den till vården. Ambitionen är också att lära patienterna skillnaden mellan vårdens läkemedelslista och den lista över sparade recept som man får på apoteket.

På ett fick-kort får patienten frågor som denne kan ställa vid förskrivning av läkemedel.

Fickkort om Läkemedelslista

Kontakt

Malin Holmqvist, apotekare

Mårten Lindström, ordförande Läkemedelskommittén

Informationsmaterial

Mål och uppföljning

Mätningar kring patientsäkerhet

Uppdaterad: 2017-05-11
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service