Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Uppföljning hur din vårdtagare mår

För att kunna göra uppföljning över tid kring förbättrat eller försämrat mående efter läkemedelsförändringar är skattningsskalor bra verktyg.

Sömn och aktivitetsprofil

Triggerlista - uppföljning hur din vårdtagare mår

Mer information

Detta är en underliggande sida till Läkemedelsgenomgångar

Uppdaterad: 2018-11-22
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service