Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Seniorer med gångstavar

Ta det på en höft - seniorer förebygger fall

Eget ansvar för sin hälsa och livskvalitet

Dagens seniorer måste ta ett stort ansvar för sin egen hälsa och livskvalitet. "Ta det på en höft" är en metod som handlar om livsstilsförändringar. Namnet "Ta det på en höft" syftar till att fokus ligger på att förebygga fallskador som resulterar i bland annat lårbensbrott.

Man träffas i grupp vid ett antal tillfällen för att tillsammans lära sig, samtala om och arbeta för en god hälsa och "stå på benen" hela livet. Vi kallar det för "livscaféer". Individuellt gör deltagarna också strukturerade personliga förbättringsarbeten på hemmaplan inom främst områdena:

  • yrsel och balans
  • fysisk aktivitet
  • mat och dryck
  • benskörhet
  • läkemedel

Andra områden är:

  • munhälsa
  • glada fötter
  • hörsel- och synproblem
  • säkerhet i hemmet

Det är områden som vi vet har påverkan på seniorers hälsa och livskvalitet och förhindrar fall. Arbetssättet är lösningsfokuserat, vilket innebär att söka lösningar snarare än hitta orsak till problemen. En styrka i metoden är den sociala gemenskapen och stödet från varandra. Det handlar om att gå från ord till handling.

Vill du leda livscaféer?

För att vara coach för metoden Ta det på en höft krävs en endags coachutbildning. Kontakta oss så berättar vi mer.

Planering och genomförande

 

Kontakt

Eva Timén
folkhälsoplanerare och projektledare för "Ta det på en höft"

Telefon 036-32 41 88
Mobil 076 806 41 88

Elsa Ingesson
utvecklingsledare och projektledare för "Ta det på en höft"

Telefon 036-32 12 14
Mobil 070 300 90 03

"Livshjulet"

"Livshjulet"
I förbättringsmetoden är det så kallade "Livshjulet" centralt.

Uppdaterad: 2018-01-15
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion