Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Arbetsblad ADL

Arbetsblad_ADL_omv_utskrift_m_detaljblad i flikar

 

Hjälpmedelscentralens kundservice

036-32 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Uppdaterad: 2014-11-03
Martin Tubbin, Kundleverans, IT-centrum