Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Material från kurs 2013-11-12
logo

Hjälpmedelscentralens kundservice

036-32 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Uppdaterad: 2013-12-05
Martin Tubbin, Kundleverans, IT-centrum