Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Statistik - Senior alert

I länsrapporten och kommunrapporterna finner du

- Spindeldiagram och tabell som visar Täckningsgraden, dvs andelen av de äldre i särskilt boende, demensboende och korttidsboende som hade en aktuell riskbedömning, i förhållande till antalet inrapporterade vårdplatser

- Andel riskbedömningar som har risk

- Andel av riskbedömningar med risk som har planerad åtgärd

- Antal riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar per de fyra områdena Undernäring, Fall, trycksår och Munhälsa

- Registrerade händelser av fall, trycksår och viktminskningar > 5%

Klicka på önskat län:

AB Stockholm
AC Västerbotten
BD Norrbotten
C Uppsala
D Södermanland
E Östergötland
F Jönköping
G Kronoberg
H Kalmar
I Gotland
K Blekinge
M Skåne
N Halland
O Västra Götaland
S Värmland
T Örebro
U Västmanland
W Dalarna
X Gävleborg
Y Västernorrland
Z Jämtland
 

 

 

Uppdaterad: 2013-10-07
Patrik Svensk, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion