Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa/beroendeproblematik

Det är viktigt att barn med föräldrar som har psykisk ohälsa och/eller missbruksproblem får det stöd de behöver. Att barnen ges möjlighet att prata med någon om hur de har det och att de får den information de behöver. Vuxenpsykiatrin är ingen länsklinik och därav ser arbetet med barn som anhöriga olika ut men arbetet utgår från barns rätt till information och delaktighet i hela regionen.

Arbetsgruppen Barn som anhöriga/BIP Ryhov, Värnamo, Höglandet

Jönköping

Arbetsgruppen BIP (Barn inom psykiatrin) består av representanter från Psykiatriska kliniken, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov och Barnhälsovården i Jönköpings län. Arbetsgruppen har ett samarbete med Socialtjänsten i Jönköpings kommun och kommunens psykiatri. Motsvarande nätverk finns även på Höglandet och Värnamo.

Värnamo

Arbetsgruppen BIP Värnamo består av barnrättsombud inom psykiatrin i Värnamoområdet.

Höglandet

Arbetsgruppen BIP Höglandet består av barnrättsombud inom psykiatrin på Höglandet.

Månadsblad för barnrättsombud inom psykiatrin i Jönköping

Månadsblad för barnombud inom psykiatrin i Jönköping

Uppdaterad: 2019-08-21
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion