Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Kontakt Barn till föräldrar med psykisk ohälsa/beroendeproblematik

Katarina Johansson
Samordnare inom vuxenpsykiatrin i Jönköping

Anita Rembsgård
Samordnare inom vuxenpsykiatrin Höglandet

Mitra Rezaei Nejad
Samordnare inom vuxenpsykiatrin, Värnamo
Arbetar med ärenden som handlar om barn som anhöriga till patienter

Uppdaterad: 2019-09-02
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion