Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

BIP Höglandet

Namn E-post Arbetsplats Telefon
Afzelius, Lovisa Psykiatrisk avd. A, Eksjö, sjuksköterska  
Andersson, Karin Psykiatriska mottagningen, Tranås, sjuksköterska 010-2439761
Brännström, Ina Psykiatrisk avdelning B, Eksjö, sjuksköterska psykiatri 010-2434300
Engblom, Heléne Psykiatriska kliniken, Eksjö, kurator 010-2435634
Gustafsson, Gunilla Psykiatriska mottagningen Vetlanda, kurator 010-2432329
Huselius, Annika Psykiatriska mottagningen, Eksjö, kurator 010-2435610
Jakobsen, Åse-Lill Psykiatrisk avdelning. B, skötare avd 010-2435670
Kämpe, Carina Psykiatrisk remiss- och
bedömningsenhet, Eksjö, spec.sjuksköterska
010-245668
Mulaomerovic, Sandra Psykiatriska klin. psyk. klin/läkare 010-245667
Olofsson, Kjerstin Psykiatrisk remiss- och bedömningsenhet Eksjö, spec. sjuksköterska psykiatri 010-245666
Petersson, Lena Psykiatriska mottagningen, Nässjö, arbetsterapeut 0380-553606
Rembsgård, Anita Psykiatrisk mottagningen, Tranås, kurator 010-2439703
Svärd, Ingela Psykiatriska mottagningen, Vetlanda, skötarej öv/mott 010-2432329
Von Malmborg, Maria Psykiatriska mottagningen, Nässjö, kurator 010-2433612
Ward, Sara Psykiatrisk avd. A, sjuksköterska psykiatri 010-2435650
Uppdaterad: 2018-06-08
Noomi Carlsson, Bra Liv Rosenlund vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv