Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Högre förekomst av bakterien S. aureus vid ökad blododlingstagning

I en Jönköpingsstudie har man undersökt konsekvensen av ökad blododlingstagning innan man sätter in intravenös antibiotika och sett att antalet diagnosticerade patienter med bakterien S. aureus ökar.

Staphylococcus aureus (S. aureus) är en bakterie som förekommer i normalfloran, men samtidigt kan den ge upphov till svåra infektioner. Blodförgiftning med S. aureus kan ge komplikationer med nedslag i vitala organ. Bakterien kan sätta sig i lungorna, urinvägarna, hjärtat och skelettet, och ofta krävs långa vårdtider på sjukhus och ibland kirurgisk åtgärd.

Del i Landstingets patientsäkerhetsarbete

I Jönköpings län infördes 2007 inom ramen för ett patientsäkerhetsarbete snabb identifiering och behandling av patienter med misstänkt svår sepsis (blodförgiftning). Arbetet innebar att man rekommenderade att ta en blododling innan man satte in intravenös antibiotika, samt införde en rekommendation om att ta kontakt med en infektionsläkare vid fynd av S. aureus i blododling. Detta är den första utvärderingen som har gjorts av arbetet.

Högre förekomst av S. aureus

– Vi undersökte förekomsten och utfallet av blodförgiftning (bakteremi) med S. aureus i Jönköping mellan åren 2002 och 2003 samt mellan 2008 och 2009. Vidare undersökte vi den molekylära epidemiologin av S. aureus baserat på sekvensering av "repeat regionen" av S. aureus protein A genen (spa typning), förklarar Anna Jogenfors, läkarstudent vid laboratoriemedicin i Jönköping, och fortsätter:
– Resultatet av ökad blododlingstagning medför att förekomsten av S. aureus bakteremi ökar. I vår studie noterade vi en betydande ökning (61 procent) av antalet patienter med S. aureus bakteremi. För att vara säkra på att detta inte var ett tillfälligt resultat kontrollerade vi siffrorna tre år efter studien (2012) och antalet S. aureus bakteremi hade då inte ändrats, utan var stabilt runt cirka 100 per år.

Bakterien är vanligare bland män

Post interventionellt var det en signifikant högre förekomst av S. aureus bakteremi bland män än hos kvinnor. Tidigare studier har också visat att S. aureus bakteremi är vanligare hos män. Sjukhusdödligheten åren 2002-2003 och 2008-2009 låg på 14 procent respektive 18 procent, vilket inte visade sig vara någon signifikant minskning. Efter 12 månader låg dödligheten på 50 procent åren 2002-2003 och på 44 procent 2008-2009, vilket inte var någon statistiskt säkerställd minskning.
– Vi såg en stor spridning bland S. aureus typerna (spa typerna), dock kunde vi inte se någon koppling mellan spa typ och sjukdomsbild eller mortalitet. Samma spa typer förekommer bland friska och sjuka individer. Inga MRSA hittades i studien, säger Anna Jogenfors.

Mer information

Artikel: "A recommendation to perform a blood culture before administration of intravenous antibiotics increased the detection of Staphylococcus aureus bacteremia" (nytt fönster).

Kontakt

Anna Jogenfors
Läkarstudent
Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Andreas Matussek
Medicinsk chef klinisk mikrobiologi/verksamhetschef laboratoriemedicin,
Landstinget i Jönköpings län
036–32 27 83

Jesper Svefors
Överläkare
Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
036–32 21 08

Uppdaterad: 2014-01-20
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik