Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Genetiska förändringar i cellernas energicentrum ger ny kunskap om cancerutvecklingen i tarmen

Vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping pågår forskning kring cancer i tjock- och ändtarmen. I en studie med svenska och vietnamesiska patienter har forskarna hittat skillnader och unika genetiska förändringar i mitokondrierna – cellernas energicentrum.

Varje cell innehåller flera energiskapande mitokondrier. Mitokondrierna har ett eget litet cirkulärt DNA med 37 gener till skillnad från kromosomerna som totalt innehåller cirka 22 000 gener. Tidigare studier visar att cirka 30 procent av mitokondriernas DNA kan ha fallit bort vid olika former av cancer. Denna typ av genetisk förändring kallas för deletion.

DNA-förändringar

Forskarna i Jönköping har analyserat cancervävnad och närliggande normalvävnad från svenska och vietnamesiska patienter.
– Resultatet visade att deletionen var vanligare i patientens normala vävnad än i cancervävnad. Vidare fann vi i det vietnamesiska materialet att det var vanligare med deletionen i cancervävnad hos patienter som inte hade spridd cancer. Deletionen kan vara en skyddsmekanism hos den normala vävnaden, säger Marita Skarstedt, biomedicinsk analytiker och en av dem som har jobbat med studien.

Studien ger ny kunskap om cancerutvecklingen i tarmen

I studien hittade forskarna dessutom deletioner som inte tidigare var beskrivna. Några längre och några kortare än den tidigare kända deletionen. De nyupptäckta deletionerna förekom oftast i cancervävnaden, och oftare hos de svenska patienterna än de vietnamesiska.
– Studien kan ge ny förståelse för hur mitokondrierna är relaterade till cancerutvecklingen i tarmen. Nu pågår en undersökning av deletionernas koppling till patienternas överlevnad och återfall i cancer med syftet att utvärdera fyndens betydelse som prognostisk markör, framhåller Marita Skarstedt.

Mer information

Artikel: Novel and Differential Accumulation of Mitochondrial DNA Deletions in Swedish and Vietnamese Patients with Colorectal Cancer (nytt fönster)

Kontakt

Jan Dimberg
Docent
Hälsohögskolan i Jönköping
036–10 12 88

Marita Skarstedt
Biomedicinsk analytiker
Medicinsk diagnostik, Landstinget i Jönköpings län
036–32 23 02

Uppdaterad: 2014-01-13
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik