Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Utvecklingskraft 2019
– Presentera ditt arbete / Call for Abstract

Under våren 2019 inbjuder vi dig och ditt team som genomfört ett förbättringsarbete eller projekt, att presentera ert arbete och de erfarenheter ni fått på det nationella forumet Utvecklingskraft. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård. Vår målsättning är att erbjuda alla som vill presentera ett förbättringsarbete plats på konferensen, oavsett om de lett till stora eller små förbättringar.

Temat för Utvecklingskraft 2019 är: Kraft att skapa hälsa

Vi erbjuder tre presentationsformer:

  • Muntlig presentation på seminarium - 30 minuter (deadline 31 januari 2019)
  • Poster på skärm (deadline 30 april 2019)
  • Utställningsyta, ett alternativt sätt att presentera och inspirera till förbättring (deadline 30 april 2019)

Skicka in ditt förbättringsarbete här

 

Mer information och anmälan

En seminarieföreläsare, utställare eller posterutställare per presenterat förbättringsarbete går kostnadsfritt på konferensen under en av konferensens två dagar. Är ni fler personer betalar övriga den ordinarie konferensavgiften.

Konferensens fullständiga program kommer att publiceras på webbplatsen i mitten av februari 2019. I samband med det kommer vi också att öppna anmälningsformuläret för konferensen. Håll utkik på webbplatsen och våra sociala medier för att inte missa någon information.

Kontakt

Programgrupp Utvecklingskraft 2019:

Projektledare:
Eva Werner
Susanne Lundblad

Koordinator:
Ylva Hansson Sennerstam

Informationsansvarig:
Pär Kaverén

Du når programgruppen på:

Vanliga frågor

Mer information om vanliga frågor för föreläsare, posterpresentatörer och utställare

 

Uppdaterad: 2018-12-04
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion