Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Diagnostik

Information om de tre diagnostiska verksamheterna klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen inom Region Jönköpings län finns på en egen webbplats där man bland annat hittar:

  • Biobank och vävnad
  • Klinisk fysiologi (undersökningar, prislista, kontaktuppgifter)
  • Laboratoriemedicin (provtagningshandböcker, prislistor, tidtabell provtagningstransporter, kvalitetskontroll patientnära analysverksamhet, kontaktuppgifter)
  • Röntgen (förberedelser inför röntgenundersökningar, svarstider, väntetider till radiologiska undersökningar, prislista, kontaktuppgifter)
  • Forskning och utbildning (ST, allmänt om forskning, forskningsområden, biomedicinsk plattform)

Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-03-29
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik