Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Forskningsområden

Tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt

Inom Region Jönköpings län bedrivs klinisk patientnära forskning med fokus på i huvudsak tio forskningsprofilområden.

Varje profilområde innehåller vetenskaplig kompetens och är tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt. Forskningsområdets resultat ska ha betydelse redan på kort sikt för de patient-grupper som berörs.

Information om forskning övergripande Region Jönköping

Medicinsk diagnostik

Odontologiska Institutionen

Primärvårdens FoU-enhet

The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

FoUrum, kommunernas FoU-plattform

Futurum - akademin för hälsa och vård

Futurum är den del av Region Jönköpings län som har ett övergripande ansvar för forskningsfrågor. Har du frågor angående forskning - hör av dig!

Uppdaterad: 2018-05-30
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion