Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Information om VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), regionens webbplats (nytt fönster)

Verksamhetsförlagd utbildning i kommunal verksamhet

Verksamhetsförlagd utbildning utgör också en del av kommunernas uppdrag. Det är av stor betydelse att studenterna får en positiv bild av kommunen som arbetsgivare och till att arbeta inom socialtjänstens verksamheter efter avslutad examen. Arbetet med att samordna och utveckla VFU i länets kommuner görs i samverkan med högskolan.

Verksamhetsförlagd utbildning, FoUrum social välfärd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-12-07
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion