Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Aktuella kurser och konferenser

Aktuella kurser och konferenser hittar du i Lärandekalendern:

Lärandekalendern

Instruktioner för Lärandekalendern

Söka kurser och konferenser
För att hitta just de kurser eller konferenser som du är intresserad av kan du filtrera i kalendern genom att välja utbildningsområde och/eller kommun.

Om du klickar på rubriken för en aktivitet i kalendern får du mer information. Där kan du se vem aktiveteten riktar sig till, agenda för aktiviteten, om den kostar något att delta i, vem du ska kontakta om du undrar något, med mera. Här kan du också anmäla dig.

Anmälan
Oftast sker anmälan via ett anmälningsformulär. Då får du bekräftelse på din anmälan via e-post. Skulle du ångra dig kan du göra en avanmälan via samma e-postmeddelande. Om du anmäler någon annan än dig själv så tänk på att det är till den e-postadress du angivit som bekräftelsen skickas.

Behåll din anmälningsbekräftelse som ett bevis på att du är anmäld.

Betalning
Vissa kurser eller konferenser är avgiftsbelagda. Om du inte är regionanställd ska du uppge fakturaadress och hur fakturan ska märkas (kostnadsställe och liknande). Vi behöver också veta namnet på de som ska delta och e-postadress till personen samt gärna telefonnummer.

Interna kurser och konferenser

Interna kurser och konferenser finns tillgängliga via Region Jönköpings läns intranät: 
Lärandekalendern, Region Jönköpings läns intranät (begänsad läsbehörighet, nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-04-17
Christofer Ahlberg, Medicin gemensamt, Medicinsk vård