Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Samverkan med länets kommuner

Gemensam webbplats för Region Jönköpings län och länets kommuner när det gäller samverkan inom hälsa, vård och omsorg. Här publiceras information om vad vi gör och aktuella dokument eller riktlinjer som behöver användas av personal från både landsting och kommuner:
Samverkan (nytt fönster)

Barndialogen

Webbplats för en regional arena för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län och länets kommuner kring arbetet med barn och ungdomar:
Barndialogen (nytt fönster)

E-utveckling i regionen

Samverkan inom e-utveckling, e-tjänster, e-hälsa etc. Den regionala digitala agendan sammanfattar e-utvecklingen i Region Jönköpings län.
E-utveckling i regionen

Passion för livet

Webbplats som fungerar som mötesplats för nya och äldre samverkansaktörer i projektet Passion för livet. Passion för livet initerades för att via pensionsföreningarna lära ut en metodik med livsstilsförändringar för äldre. Webbplatsen innehåller information om metodiken, vilka utbildningar som ägt rum och berättelser om hur projektet har fortlöpt med nya aktörer.
Passion för livet

Esther

Webbplats som presenterar samarbetet mellan kommuner, primär- och slutenvård på Höglandet när det gäller personcentrerad vård. Utbildningsmaterial, dokumentation och kontaktuppgifter finns samlade för personal både i kommuner och Region Jönköpings län:
Esther

Psykiskt sjuka föräldrar och deras barn

Samverkan med syfte att ge kunskap om och stöd till psykiskt sjuka föräldrar och deras barn.
Psykiskt sjuka föräldrar och deras barn

Uppdaterad: 2018-01-10
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion