Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nallar och leksaker på hylla. Foto: Lisa Andersson

Barnahus Jönköpings län

Barnahus är en form för samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år.

Barnahus ska säkra att barnen får rättstrygghet, ett gott bemötande och stöd samt vid behov krisinsatser och bedömning av behandlingsinsatser direkt. Insatserna ska komma till barnet så samordnat som möjligt.

I länets barnahus arbetar tre samordnare på deltid. Berörda myndigheter samverkar på plats i huset.

Mer information

Rutiner för arbetet på Barnahus Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Information till medföljande trygghetsperson (pdf, nytt fönster)

Barnets besök på Barnahus Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Bilder från lokalerna, Barnahus Jönköpings län (pdf, nytt fönster)

Jag vill veta. Allt om dina rättigheter vid brott, Brottsoffermyndigheten (extern webbplats, nytt fönster)

Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn, vägledning från Socialstyrelsen (extern webbplats, nytt fönster)

Kontakt

Barnahus Jönköpings län
Växel 036-10 63 02

Besöksadress: Fabriksgatan 17 (innergården Hälsans vårdcentrum)

Jenny Stigmer
Samordnare

Petra Tingsvik
Samordnare

Katarina Strbac
Samordnare

Uppdaterad: 2017-06-21
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling