Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Systemkarta

Varför använda: Få en samlad och kategoriserad bild över organisationens/verksamhetens/enhetens alla processer som sedan används i ledning/styrning och prioritering av strategiskt viktiga processer och förbättringsområden.

Tillvägagångssätt:

  1. Identifiera allt som görs i organisationen/verksamheten/enheten utgå från alla medarbetare och de PM/riktlinjer som finns
  2. Gruppera under huvudrubriker i systemkartan
  3. Dokumentera i mallen Systemkarta, se nedan
Tips!
Ibland kan det vara svårt att direkt se om en process är en kärn-/huvudprocess, ledningsprocess eller stödprocess. Börja därför med att lista alla processer för att sedan gruppera dem.


Dokument/mallar

Kontakt

Mari Bergeling

Maria Malmström

Uppdaterad: 2015-06-16
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion