Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Värdekompass

Varför använda:Värdekompassen är ett hjälpmedel för att ta fram mätetal som utvärderar processens mål ur fyra perspektiv - Kliniskt/professionellt, Funktionellt, Tillfredsställelse (patient/kund) och Kostnader (resultat).

Tillvägagångssätt:

  1. Diskutera värdekompassens fyra perspektiv utifrån er process.
  2. Identifiera 1-2 mätetal i varje perspektiv som är viktiga att följa för att veta att processen fungerar bra.
  3. Använd processverktyget "mätmatris" för att definiera hur ni ska mäta.
Tips!
Utgå från värdekompassens fyra perspektiv. Ta ett perspektiv i taget.
Ställ gärna följande frågor:
- Vad vill vi uppnå? Vad är vårt mål?

- Vad ska vi mäta? Hur säkerställer vi att målet uppfylls?

- Hur ska vi mäta? Vilken mätmetod ska vi använda?

Rita in mätpunkter i processkartan.

 

Dokument/mallar

Mer information om värdekompassen på Qulturums metodsida

Kontakt

Mari Bergeling
mari.bergeling@rjl.se

Maria Malmström
maria.a.malmstrom@rjl.se

Uppdaterad: 2015-06-16
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion