Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Pennor i burk, foto: Smålandsbilder.se

Ledning och styrning

Futurums ledningsgrupp

Futurums ledningsgrupp har ett strategiskt uppdrag att leda och bidra till att utveckla Region Jönköpings läns arbete gällande forskning, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och sjukhusbibliotekens verksamhet.

I Futurums ledningsgrupp ingår representanter från Regionens olika förvaltningar, från Futurums forskningsråd, Ledningsgruppen för verksamhetsförlagd utbildning och centrala personalenheten. Även Linköpings universitet och Hälsohögskolan i Jönköping är representerade i ledningsgruppen. 

Futurums forskningsråd

Futurums forskningsråd arbetar strategiskt med forskningsfrågor inom Region Jönköpings län. Forskningsrådet är också beslutande organ gällande de forskningsanslag som Regionen erbjuder.

I rådet ingår dessutom förvaltningsrepresentanter och medarbetare från Futurum.

Futurums ledningsgrupp för verksamhetsförlagd utbildning

Ledningsgruppen för VFU har som funktion att driva strategiska frågor som rör arbetet med studenter på verksamhetsförlagd utbildning. I ledningsgruppen ingår övergripande studierektor som ordförande samt förvaltningssamordnare, professionsansvariga och medarbetare vid Futurums kansli.

Kontakt

Futurums ledningsgrupp

Futurums forskningsråd

Anneli Ohlsson
utvecklingssekreterare forskning

Futurums ledningsgrupp för VFU

Karin Thörne
övergripande studierektor

 

Uppdaterad: 2018-05-22
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion