Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälsa och vård - projekt och förbättringsarbeten

Kultur i vården

Webbplats med information om hur stärkande kultur kan användas som kvalitetsutveckling inom Region Jönköpings län. Målet är att öka förutsättningarna för hur kultur kan bidra till bättre vård och omsorg. Här finns information om hur kultur kan användas i vården samt också vilka verktyg som kan beställas för att bidra till ett ökande välbefinnande hos patienten:
Kultur i vården

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

Individer med psykisk sjukdom ska få jämlika förutsättningar för att främja samt uppnå god somatisk hälsa.
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

Säker vård – alla gånger

Webbplats för Region Jönköpings läns satsning på patientsäkerhet. Satsningen heter Säker vård – alla gånger och syftar till att minska antalet skador samt ändra på säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvård. Här finns information om själva satsningen och de 16 olika områden inom patientsäkerhet som satsningen omfattar. Här finns också åtgärdspaket som beskriver hur medarbetare behöver arbeta för att minska tillbud och skador:
Säker vård – alla gånger (nytt fönster)

Centrum för utveckling och förbättringsarbete

Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård heter Qulturum. På webbplatsen finns stöd och hjälp för arbetet att ändra arbetssätt och system:
Qulturum (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-05-19
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion