Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Handlingsplan

Handlingsplan

Aktivitet Beskrivning Ansvarig När Status Kommentar
Kartläggning av nuläge

Nuläge internationellt, nationellt och lokalt.

Resultat från kvalitetsregister.

delprojektledare mars-april Genomförd delrapport

Ta fram förslag på screeninginstrument

Testa

Kompetensutveckling personal

Screening av ohälsa samt levnadsvanor.

 

Ta stöd av FHS för att ta ställning till vilken utbildningsinsats som är lämplig för samtliga. Samt även för spetskompetens hos vissa.

projektgrupp maj-sep Påbörjad

Checklista för screening

HFS:s mall för samtal kring levnadsvanor

Hälsoplan 1177

Ta fram "åtgärdspaket" för respektive levnadsvana Möjliggörare utifrån respektive levnadsvana projektgrupp maj-juni Påbörjad

Meny levnadsvanor

Kost:

Fysisk aktivitet:

Tobak:

Alkohol:

Pilotprojekt Värnamo. Enligt PDSA hjul.

Microsystem (kommun, primärvård, specialistvård, patient) tar fram möjlig arbetsprocess för att förbättra somatisk hälsa. Test av processen start 1/9. projektgrupp sep-dec 2016 Ej påbörjad  
Möjliggöra delaktighet och spridning i länet.

Representanter från Eksjö och Jönköping i projektet. Förankring i hela länet.

Samverkan och arbetsprocess lokalt påbörjas till viss del under hösten 2016. Mätetal och nuläge följer arbetet i Värnamo.

projektgrupp mars 2016- Påbörjad  
Bygg resultattavla Baserat på kvalitetsregister. Ev ytterligare mått. projektgrupp juni-juli Påbörjad  
Utöka målgruppen till att gälla patienter med behov av livsstilsförändringar.

Initialt avgränsas projektet till att gälla psykossjukdomar. Därefter planeras utökning till att gälla patienter med behov av livsstilsförändringar.

Involverering och förankring av övriga mottagningar/verksamheter inom specialistpsykiatrin.

verksamheter inom specialistpsykiatrin i länet hösten 2017 Ej påbörjad  
Kontinuerligt enligt kommunikationsplan Kommunikationsplanen innehåller aktiviteter på b la intranät, rjl.plus, film. delprojektledare pågående under hela projektet Påbörjad  
           
           

 

Genomförd  Genomförd Påbörjad Pågående Ej påbörjad Inte påbörjad

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2016-08-16
Hanna Ljungman Freij, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik