Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälsofrämjande arbete

Sammanfattande A3:a maj 2017

Hörnstenar i arbetet att bygga vidare på inom respektive enhet.

Spridningsplan

Kunskapsstöd "levnadsvanemeny"

 

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-08-16
Hanna Ljungman Freij, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik