Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Material för fortsatt hälsofrämjande arbete

Kontaktpersoner

Kommun: Nadia Melkstam,

Qulturum: Malin Skreding Hallgren,

Region Jönköpings län: Hanna Ljungman Freij,

Det finns ett nätverk med nyckelpersoner som har till syfte att sprida erfarenheter och lärdomar. Vill du ingå och eller ha kontakt så kontakta någon av kontaktpersonerna. Gäller både kommun och Region Jönköpings län.

 

Uppdaterad: 2017-08-24
Hanna Ljungman Freij, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik