Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Dashboard

Andel med BMI över 30, dvs fetma.

Antal hälsofrämjande insatser psykosmottagningen Värnamo

 Data från Diver, KVÅ-koder, hälsofrämjande insatser på psykosmottagningen i Värnamo under mars 2015-juli 2017.

Antal SIP i länet

Mätning av andel besök med hälsofrämjande insats under pilotprojekt i Värnamo kommun

 

 

Antal biståndsbeslut med hälsofrämjande inriktning, september 2016

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-08-24
Hanna Ljungman Freij, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik