Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Foto: Johan Werner Avby
Foto: Johan Werner Avby

Självhjälpsgrupper i Jönköpings län

En stark friskfaktor är sociala nätverk vilket många människor saknar idag. Många av de som söker vård skulle i flera fall troligtvis inte behövt dessa insatser om de, via naturliga mötesplatser i samhället, kunnat få stöd tidigare.
Det finns ett stort behov av att utveckla nya arbetssätt för att möta den ökande psykiska ohälsan i ett än tidigare skede.

Vad är en självhjälpsgrupp

Att delta i en självhjälpsgrupp kan vara en naturlig mötesplats för att träffa människor med liknande erfarenheter som sig själv - man är inte ensam.
Alla kan hamna i en situation då livet känns tungt. Det kan vara sjukdom, smärta, sjukskrivning, separation, arbetslöshet, stress, vara anhörig eller annat i vardagen som påverkar livssituationen.
Självhjälpsgruppens styrka är att alla bär på liknande erfarenheter, deltar på samma villkor och ger varandra störd och hjälp för att komma vidare. Självhjälpsgruppen bygger på frivillighet.

Regelbundna träffar

Gruppen startar så snart fem till åtta personer anmält intresse att samlas om samma tema. De första fyra träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som hjälper till att komma igång med en beprövad, trygg struktur för mötena. Igångsättaren har sedan fortsatt regelbunden kontakt med gruppen och ger stöd vid behov. Deltagarna träffas två timmar, en gång i veckan och gruppen fortsätter träffas så länge deltagarna önskar.
Att vara med i en självhjälpsgrupp är kostnadsfritt.
Deltagarna kan vara anonyma. Tystnadslöfte gäller och det innebär att det som sägs i gruppen stannar där.

Reflektioner från deltagare

- Det känns lättare och det hjälper att prata med någon som förstår
- Längtar efter varje träff vi har
- Vi har olika bekymmer, men ändå mycket gemensamt
- Delar varandras erfarenheter
- Jag är inte ensam, bra att få prata av sig så här
- Varit väldigt bra med gruppen och jag tänker fortsätta i den. Det ger väldigt mycket att prata utan krav.
- Man pratar om saker som man kanske inte pratar om annars och gruppen
  kan ge lika mycket som professionell hjälp.

 

Aktuellt

Deltagare till nedan grupper sökes:

  • ofrivillig barnlöshet/barnlängtan
  • mist sin partner genom självmord

Kontaktpersoner - länsövergripande

Länskoordinator Självhjälpsgrupper
Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska
T. 010-242 41 73, M. 0705450605
birgitta.ekeberg@rjl.se 

Kontakt/igångsättare
Patrik Blomqvist
Patientstödjare
M. 0763 264 534

 

Nätverk självhjälpsgrupper i Jönköpings län

Självhjälpsgrupper i Jönköpings län

Självhjälpshuset Vi-kraft

Spelberoendegruppen-spelberoende och anhörigas stödorganisation

Information

Slutrapport-Utvärdering Självhjälpsgrupper 2015-2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utvärdering av "Hälsa och Livskvalitets" Självhjälpsgrupper i Västmanland, 2008 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Pågående grupper

- Personer med utmattning, Värnamo
- Personer med utmattning, Jönköping 
- Att vara anhörig, Jönköping
- Att vara anhörig, Habo/Mullsjö
- Att vara anhörig, Aneby
- Att vara anhörig, Sävsjö
- Ensamhet/hitta glädje efter svårigheter Tranås
 

Grupper som söker deltagare

Deltagare till nedan grupper sökes:

  • ofrivillig barnlöshet/barnlängtan
  • mist sin partner genom självmord

Grupper startar vid minst 5 anmälda till samma tema.

Läs mer på olika tema på www.1177.se/jonkopings-lan
Sök självhjälpsgrupper

Vi finns också på FB - Självhjälpsgrupper i Jönköpings län

 


 

 

Uppdaterad: 2018-11-14
Birgitta Ekeberg, Folkhälsoarbete, RLK o Verksamhetsnära funktion