Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Om käkkirurgihandboken

Käkkirurgihandboken innehåller dokument och länkar till litteratur som stöd för tandläkare och annan vårdpersonal, som handhar patienter med sjukdomar i munhåla och ansikte. Handboken är tänkt som stöd och vägledning vid egen vårdinsats eller som ett hjälpmedel vid hänvisning till annan vårdenhet.

Kontaktperson för innehåll

Fredrik Holmqvist
Övertandläkare
E-post:
Tfn: 010-242 60 56

Kontaktperson för publicering

Helén Jansson
E-post:
Tfn: 010-242 46 06

Uppdaterad: 2017-04-18
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården