Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

31. Äldre och läkemedel

Ett samlat material för området Äldre och läkemedel finns på en webbsplats hos Region Skåne. Här finns till exempel

  • Utbildning för sjuksköterskor
  • Informationsfolder
  • Power point fil för omvårdnadspersonal
  • Guide för basala läkemedelsgenomgångar

Klicka på länken för att komma till sidan:

God läkemedelsbehandling till äldre (nytt fönster) - Läkemedelsrådet, Region Skåne.

 

Läs mer:

PRO, SPF och Apoteket AB samarbetar för att äldre ska få en bättre läkemedelsbehandling. De har en webbsida som kallas
Koll på läkemedel (nytt fönster).
Här finns mycket material, bland annat två användbara skrifter:

- Kloka frågor om äldres läkemedelsbehandling

- Kloka rättigheter

Tips

Läkemedelsrådet i Region Skåne har bra material, metodstöd med mera. Basal Läkemedelsgenomgång ökar säkerheten och kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling!

Videofilm

Utbildningsfilm om basal läkemedelsgenomgång (17 min) finns på Läkemedelsrådets Skåne webbplats.

 

 

Kontakt

Kontakt person i Skåne:
Åsa Bondesson,
Leg Apotekare, Dr Med Vet,
Läkemedelsenheten, Region Skåne,
tfn 040-675 36 99

Kontakta gärna era lokala apotekare eller motsvarande eller inom landstingen läkemedelskommittéer.

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion