Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Komma igång

Använd stöd och hjälpmedel på den här webbplatsen så här för att komma igång.

 1. Bestäm er för vilket arbetsflöde/process i er organisation eller på er arbetsplats för vård och/eller omsorg för äldre, som ni anser behöver utvecklas och förnyas.
 2. Börja med att analysera hur arbetsflödena/processerna fungerar idag. Ta hjälp av en självskattningsmatris (Word) som underlag för analys och dialog. Gör det i tre perspektiv:
  - Utvecklingsledarnas perspektiv och roll
  - Förbättringsteamens insats
  - Betydelsen för länet
 3. Välj någon eller några av de 30-tal förändringskoncept/metoder som finns med här på webbplatsen/i katalogen.
 4. Utforma en struktur för att leda och genomföra förändringarna med hjälp av systematiskt förbättringsarbete. Bli överens om vad ni ska åstadkomma. Välj strategi(er).
 5. Sätt upp mättavlor där data/resultat kan följas över tid.
 6. Utveckla ett sätt att använda coacher och coaching som stöd för förbättringsgrupperna.

Lär av andra - se goda exempel

Gå igenom listan på "genvägar" (förändringskoncept) och välj utifrån vilken strategi ni valt. 
Till flera av dessa finns exempel på hur andra gjort. Se dem som exempel, sök efter fler goda exempel.

Självskattningsmatris

Så här kan en enkel självskattningsmatris se ut:

Hur långt har vi kommit? - Självskattningsmatris
Koncept/ aktivitet

Vi vet inte hur långt vi kommit Ej påbörjat Pågår på enstaka enheter/piloter Pågår i mindre än 50% av berörda enheter Pågår i fler än 50 % av berörda enheter Genomfört Resultat
               
               

Sätt kryss/markering på den nivå du/ni bedömer att ni befinner er på er enhet/ i ert län/region.

Webb-red

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2014-09-03
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion