Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Vård och behandlingriktlinjer - prototyp

Denna webbplats består av en samling vårdrilktlinjer som riktar sig till de tre landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötlands län. Dokumenten utgör ett läns- och regionövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

Jönköpings län                          

Kalmar län

Ötergötlands län

  • Primärvård
  • Specialiserad vård             

 

Uppdaterad: 2015-09-02
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare