Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Vård- och behandlingsriktlinjer inom specialiserad vård, Jönköpings län - Prototyp

Vård- och behandlingsriktlinjer är en del av Landstingets kunskaps- och beslutsstöd för hälso- och sjukvården. Riktlinjerna utgår från nationella och regionala riktlinjer och gäller för alla verksamheter inom Landstinget och privata vårdgivare som Landstinget har avtal med. Riktlinjerna förvaltas och fastställs inom ramen för de medicinska programgrupperna på uppdrag av Landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör.

Eksjö sjukvårdsområde

  • Medicintekniska rutiner
  • Administrativa rutiner

Jönköpings sjukvårdsområde

  • Medicintekniska rutiner
  • Administrativa rutiner

Värnamo sjukvårdsområde

  • Medicintekniska rutiner
  • Administrativa rutiner

Kontakt

xx

Patientinformation

xx

Mer information

xx

Administration

Sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2014-02-13
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare