Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Ögonsjukvård - vårdriktlinjer för Region Jönköpings län

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län. Vårdriktlinjer framtagna av medicinsk programgrupp ögonsjukvård och regional medicinsk programgrupp ögonsjukvård.

Innehåll på sidan:

Inflammationstillstånd i ögats främre delar - "Det röda ögat"

Ögonlock

 • blefarit
 • vagel
 • herpes zoster
 • allergier

Konjunktivit

 • klamydiakonjunktivit
 • Gonokockinfektion
 • Allergisk konjunktivit

Keratit

 • Svetsblänk

Ögonirritation (sveda, värk, tårflöde)

 • Refraktionsfel
 • Torra rinnande ögon

Synnedsättning

 • Katarakt
 • Näthinneavlossning
 • Makuladegeneration
 • Akut glaukom
 • Kronisk öpenvinkelglaukom
 • Diabetesretinopati
 • Retinal ventrombos
 • Amaurosis fugas och retinal artäremboli
 • Otikusinfarkt
 • Optikusneurit, retrobulbärneurit

Ögontrauma

 • Främmande kropp
 • Terapirekommendationer - läkemedelsbehandling av det "röda ögat"
 • Kemiska skador
 • Vold mot bulben

Barn

 • Tårflöde
 • skelning
 • Klamydiakonjunktivit hos barn
 • Gonokockinfektion hos barn

Undesökningsmetoder

 • synskärpa
 • optiska medier
 • hornhinnan
 • pupillen

Administrativt

 • xx
 • xx

Ansvarig

xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxx

Patientinformation

Ögonsjukdomar, 1177.se

Mer information

 • xxxxxxx
 • xxxx

Referenser

Uppdaterad: 2015-10-08
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik